B&I Toepassingen (Bouw & Installatie)

Om de verschillende 'vakgebieden' te onderscheiden waarin het uitgebreide gamma van DYKA PLASTICS kan ingezet worden, werden een aantal toepassingsgebieden gedefinieerd. Hiervoor zijn er deelassortimenten bepaald die het overzicht en de toepassing ervan in de praktijk vereenvoudigen.
Het toepassingsgebied B&I (Bouw & Installatie) omvat:

Regenwater

B&I Toepassing - Vacurain

Regenwater valt op de dakoppervlakken en moet snel afgevoerd worden naar een ondergronds rioleringsnet. Dit kan door het gebruik van traditionele afvoersystemen (gravitair) in PVC/PE of door het inzetten van het DYKA UV-onderdruksysteem Vacurain in PVC of het Akasison systeem in PE.

Binnenriolering

B&I Toepassing - Binnenriolering

Rioleringsystemen binnenshuis zijn mogelijk in een PVC, PE of PP uitvoering als grondstof. Ze zijn geschikt voor de drukloze afvoer van huishoudelijke afvalwaters in gebouwen. De assortimenten zijn samengesteld uit buizen en hulpstukken die kunnen gelijmd worden (PVC), gelast (PE) of voorzien zijn van rubber manchetverbindingen (PP).

Geothermie

B&I Toepassing - Geothermie

Dykasondes - PE buizen worden gebruikt voor de toepassing in verticale geothermie op lage temperatuur. Hierbij neemt de vloeistof die door de sonde circuleert de temperatuursverschillen in de bodem op. Deze worden dan via een warmtepomp omgezet in energie.

Electro

B&I Toepassing - Electro

Het assortiment 'Electro' bestaat uit de klassieke starre PVC beschermbuis en de bijhorende hulpstukken. Afhankelijk van de toepassing kunnen de PVC electro-buizen in een normale of versterkte uitvoering bekomen worden.
Naast de electrobuizen, werden in deze rubriek eveneens de Dykaflex flexibele mantelbuizen voor de doorvoer van metalen leidingen ondergebracht.