V-flow

Meedenken – meedoen: samenwerking Dyka Plastics – Nyloplast – van de Kreeke leidt tot innovatieve infiltratieoplossing.

V-flow

Afgelopen maand werd op een happening in Landgraaf, Nederland de nieuwe en innovatieve infiltratieoplossing 'V-Flow' voorgesteld die onmiddellijk op veel aandacht kon rekenen in de sector van de infrastructuurprojecten. De ontwikkeling komt voort uit een verzoek dat Bas Van de Kreeke, algemeen directeur Van de Kreeke België & Nederland, begin dit jaar naar voor bracht om mee na te denken over een infiltratieconcept dat lokale, verticale infiltratie mogelijk kon maken, en met name daar waar nu traditionele gietijzer kolken waren ingebouwd. Dyka stelde voor hier zusterfirma Nyloplast bij te betrekken gezien hun specialisatie in PVC straatkolken, en na een aantal gezamenlijke sessies met ook ingenieursbureau Royal Haskoning DHV werd binnen een tijdsbestek van nauwelijks 3 maand een uitgekiend en maatklaar ontwerp voorgelegd. Dit laatste kreeg snel goedkeuring van de opdrachtgever, en Dyka zag zich bekroond met een leveringsopdracht voor 400 stuks.

V-flow

Het systeem werd inmiddels V-Flow Drainsystem gedoopt en kan toegepast worden als onderdeel van een nieuw of van een bestaand afwateringssysteem. Het is een duurzaam systeem omdat het regenwater ter plaatse in de ondergrond wordt geïnfiltreerd. V-Flow  kan gebruikt worden om op een eenvoudige en kostengunstige manier een volledige afkoppeling van het regenwater te bereiken en  om een oplossing te bieden voor lokale wateroverlast. Er zijn tevens standaard rekenbladen ontwikkeld om, uitgaande van het grondonderzoek, het aantal kolken en de lengte van de infiltratie-paal te bepalen.

V-flow

Bij integratie in een bestaande situatie zijn er veel voordelen. Waar zich nu een straatkolk bevindt, staat na uitvoering een kolk met infiltratiepaal. Het straatbeeld blijft onveranderd, en er is minimale overlast voor omwonenden en gebruikers van de openbare ruimte. Het ombouwen van een straatkolk naar V-Flow wordt lokaal en per kolk uitgevoerd, dus efficiënt en met minder hinder. Daarbij is slechts een mobiele kraan en een vrachtwagen betrokken. Op het einde van de werkdag is alles opgeruimd. Naar onderhoud toe hoeven enkel de kolken te worden gereinigd, er zijn immers geen inspectieputten en rioleringsbuizen die de kolken verbinden. Dit levert een aanzienlijke besparing op het onderhoud, bovendien is V-Flow perfect inspecteerbaar, ook in de diepte,  via een specifieke voorziening. V-Flow biedt dus vaak lagere kosten, en dit zowel bij aanleg als nadien in onderhoud.

V-flow

"Het product speelt in op de noden van de markt, omdat het licht is, erg stevig en makkelijk geplaatst kan worden", zegt Bas van de Kreeke.  Ook Peter Vaes, commercieel directeur bij van de Kreeke laat zich positief uit over het product: "Wie het gezien heeft, is heel enthousiast. Het potentieel is enorm. Zo kunnen er bijvoorbeeld problemen van wateroverlast makkelijk mee opgelost worden."

V-flow

Inmiddels is het eerste grote project in Landgraaf-NL al achter de rug en uitgevoerd. Per 19 september vond hier een happening plaats, waarop ook nieuw geïnteresseerden waren uitgenodigd. Zoals de foto aantoont waren er allemaal glunderende gezichten te zien van opdrachtgevers, uitvoerders en niet in het minst de leveranciers Dyka Plastics en Nyloplast. Opnieuw een mooi voorbeeld dat DYKA het meedenken & meedoen met klanten hoog in het vaandel draagt.

Meer weten of bestellen?

Klik hier voor de V-flow® website van Van de Kreeke!