Kwaliteit

Kwaliteit - Labo

Het geÏmplementeerde kwaliteitsysteem van DYKA PLASTICS is erop gericht dat de gestelde eisen van de NBN EN ISO 9001:2008 norm ondubbelzinning zijn vastgelegd en worden toegepast.

Opbouw:
De volledige kwaliteit van de producten wordt gehanteerd door een kwaliteitsmanagementsysteem (kwaliteitshandboek, procedure handboek), computersysteem (procedures en instructies), normen en klantspecificaties.

Het gehele kwaliteitsysteem voorziet in een vroegtijdige signalering van afwijkingen en van omstandigheden en ontwikkelingen die tot de afwijking kunnen leidien om alzo het systeem continu te verbeteren.

Het systeem is erop gericht dat er zorg wordt gedragen voor eenduidigheid mbt de overeengekomen en vastgestelde eisen tijdens alle fasen van de uitvoering. Het systeem dient daartoe periodiek beoordeeld te worden door het organiseren van audits en de resultaten daarvan te evalueren.