AquaFlanders

AquaFlanders is de koepelvereniging van de Vlaamse waterbedrijven en rioleringsbedrijven. Ze biedt aan deze bedrijven en hun stakeholders (overheden, doelgroepen en toeleveranciers) een overlegplatform aan, organiseert studiedagen en neemt deel aan beurzen, begeleidt de samenwerking tussen de leden, adviseert haar leden inzake de uitvoering van nieuwe wetgeving, staat in voor communicatie inzake watergerelateerd onderzoek en organiseert specifiek onderzoek dat deze gemeenschappelijke doelstellingen ondersteunt. Bezoek voor meer info de website van AquaFlanders op www.aquaflanders.be