Federplast

FEDERPLAST.BE is de Belgische organisatie van producenten van Kunststof- en Rubberartikelen en verenigt leden van Agoria, de federatie van de technologische industrie en essenscia, de federatie van de chemische industrie en life sciences. Federplast vertegenwoordigt 254 bedrijven, met 23000 werknemers en een gezamenlijke omzet van 7 miljard euro. Door middel van zijn ledenwerking en maatschappelijke netwerking ondersteunt Federplast.be de ontwikkeling van de kunststof – en rubberverwerkende industrie in België ter bevordering van een duurzame toekomst. Bezoek voor meer info de website op www.federplast.be