Sollicitatieprocedure

Wanneer u solliciteert voor een vacature doorloopt u altijd verschillende selectiestappen. Die zijn zo gekozen dat ze een zo goed mogelijk beeld geven van de competenties nodig voor de vacante functie. Het kan gaan om een interview, een schriftelijke opdracht, psychotechnische testen of een assessment center.

Selectie op basis van CV

Of u nu solliciteert voor een bediende functie of een arbeidersfunctie, de eerste selectie gebeurt altijd op basis van uw ingezonden CV. De selectieverantwoordelijke gaat na of uw kennis en uw vaardigheden aansluiten bij de vereisten van de vacante functie. De selectieverantwoordelijke kijkt niet alleen naar uw diploma maar ook ervaring en bijscholing worden in rekening gebracht.

Interview

Bij een interview zijn altijd verschillende mensen aanwezig die u zullen beoordelen. Deze 'jury' beslist unaniem over uw geschiktheid voor de functie. Op die manier is er een grotere objectiviteit bij het beoordelen en kunt u meteen kennis maken met een aantal mensen met wie u zult samenwerken.

Schriftelijke opdracht

Voor bepaalde functies moet u een schriftelijke opdracht uitvoeren. In sommige gevallen wordt er gepeild naar specifieke vaktechnische kennis of de vaardigheid om een visie te formuleren over een bepaald onderwerp.

Psychotechnische testen

De psychotechnische testen worden met de computer afgenomen. Meestal gaat het om een persoonlijkheidsvragenlijst, een intelligentietest en een aantal vaardigheidstesten. De testbatterij is steeds afgestemd op de competenties die belangrijk zijn voor de vacante functie. Na de testafname volgt er een gesprek met de selectieverantwoordelijke om wat dieper in te gaan op de verschillende competenties.

Assessment center

Het assessment vindt plaats bij een gespecialiseerd bureau en duurt meestal een volledige dag. Het omvat psychotechnische testen, een competentiegericht interview en simulatieoefeningen die zich afspelen in een fictieve bedrijfscontext. Uw gedragingen, vaardigheden, capaciteiten en kennis worden op systematische wijze geobserveerd door meerdere assessoren of beoordelaars. De bedoeling van een assessment is om uw attitude en uw gedrag op uw toekomstige werkplek in te schatten.