Keuze kunststof kan tot 50 miljoen euro besparen

25-11-2019

Als één van de toonaangevende producenten met betrekking tot kunststof rioleringsbuizen in België publiceren wij een opvallende berekening over de rioleringsmarkt, in samenwerking met KURIO, de Belgische vereniging van fabrikanten van kunststofleidingsystemen. Aan de hand van duidelijke bewijzen staven we dat de toekomstige regering tot wel 50 miljoen euro kan besparen op haar kosten voor rioleringswerken. In die calculatie is niet eens de langere levensduur, het vrijwel onbestaande risico op breken bij installatie en het zo goed als defectvrije eindproduct van kunststof leidingen begroot. Kunststof geldt daarom als de enige rationele keuze voor het grootste deel van ons rioleringsstelsel. Onze buurlanden Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland kiezen reeds op grote schaal voor kunststof, maar België blijft vasthouden aan de minder voordelige starre materialen. De volgende regering weet alvast waar de besparingen te vinden zijn.

(Lees verder onder de infographic)

Grafiek 1: infographic over 50 miljoen euro besparing in rioleringswerken.

Momenteel beheerst beton en grès de markt van publieke rioleringswerken. Daarin willen we verandering brengen, omdat kunststof een performanter en daardoor goedkoper product is. Grès en betonnen leidingen zijn starre materialen, in tegenstelling tot kunststof, dat flexibel is. Dat leidt tot een sterk voordeel voor kunststof bij de installatie want in tegenstelling tot grès of beton barst kunststof niet bij vervoer of installatie. Ook vallen defecten, eveneens door de flexibiliteit en de daardoor grotere dynamiek om bijvoorbeeld verkeersdruk te weerstaan, tot 75% minder voor bij kunststof dan bij grès of beton4,5. De kosten van defecten zijn bekend: lekkages van afvalwater in de grond én hinderlijke werken op grondniveau. Echter, dergelijke kosten zijn in de 50 miljoen euro aan mogelijke besparingen niet eens opgenomen. We berekenen deze besparing namelijk enkel op basis van de vervanging van de huidige markt aan beton en grès in kunststof, daar waar het mogelijk is. Bepaalde erg grote diameters buis kunnen vooralsnog niet in kunststof gemaakt worden, enkel in beton.

50 miljoen euro

De berekening gaat enerzijds uit van besparing op de kost van het materiaal: kunststof is tot 50% goedkoper dan grès en vergelijkbaar in prijs met beton. Anderzijds is er de grote besparing in de installatiekost. Kunststof kan - onder meer door de flexibiliteit van het materiaal - tot 30% goedkoper9, 10 geplaatst worden in vergelijking met zowel grès of beton. In een markt met een totaalwaarde van 340 miljoen1, waarvan zo’n 100 miljoen euro grès en 65 miljoen euro aan beton vervangbaar is door kunststof, wordt 50 miljoen euro als besparing een reëel bedrag.

Levensduur en de ons omringende landen

Ook op langere termijn is kunststof een betere keuze. Aan de hand van onderzoek2,3,4,5,6 concluderen we dat kunststof een levensduur van 100 jaar heeft. We voegen daaraan toe dat de ons omringende landen het wél begrepen hebben. In Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië of Nederland bestaat meer dan de helft van de riolering uit kunststof, in bepaalde markten zelfs 75 tot 90%7. België komt amper aan 10%. We hopen dat de volgende regering werk maakt van een rationele keuze in de materialen voor rioleringswerken. Dan kan ze niet anders dan concluderen dat kunststof de enige, juiste keuze is.

Hierbij publiceren we alvast alle bronnen, tezamen met overzichtelijke infographics en enkele verduidelijkende grafieken.

 

Grafiek 2: infographic over de extra voordelen van kunststof. Deze voordelen zijn niet meegenomen in de berekening van de besparing.

Materiaal

Geschat Marktvolume

Materiaal

(Mio €)

Aandeel materiaal in  rioleringssystemen

(%)

Aandeel plaatsing* in rioleringssystemen

(%)

Totaal omzet in materiaal en plaatsing

(Mio €)

Gres

15

15

85

100

Beton totaal

30

15

85

200

(Relevante beton markt voor kunststof (< 600 mm))

(10)

15

85

(65)

Kunststof

7,5

20

80

40

Totaal

52,5

340

Grafiek 3: Schatting jaarlijks marktvolume rioleringssystemen Vlaanderen1.
*Plaatsing =  grondwerk, plaatsing buis, fundering, omhulling, controles en opleverin

Materiaal

Plaatsing

 

 

Totaal

Materiaal

Besparing

Kost

Besparing

Mio €

%

Mio €

Mio €

%

Mio €

Mio €

Gres

15

50%

7,5

85

30%

25,5

Beton

10

0

0

57

30%

17

Totale besparing per jaar

7,5

42,5

50

Grafiek 4: Besparing door vervanging van gres en relevante beton rioleringen door kunststof leidingsystemen1.

Bronnen:

  1. Geschatte cijfers door Kurio, www.kurio.be
  2. TNO Science and Industry report. May 2006. Expected lifetime of existing PVC water systems. MT-RAP-06-18693/mso. https://www.bureauleiding.nl/wp-content/uploads/v1wiki/1770/management-summary-tno-restlevensduur-project.pdf
  3. TNO Science and Industry Report. April 2008. Quality of PVC sewage pipes in the Netherlands. MT-RAP-2008-01066/mso. https://www.bureauleiding.nl/wp-content/uploads/v1wiki/1770/tno-quality-of-pvc-sewage-pipes-in-nl-02-04-08.pdf
  4. Teppfa. Plastic Pipe performance: sustainability of municipal pipes, Flexible versus rigid pipe performance. https://www.teppfa.eu/plastic-pipe-performance-2
  5. Teppfa. Plastic Pipe performance: sustainability of municipal pipes, Flexible versus rigid pipe performance. https://youtu.be/YGXmnvqNgVI
  6. Vlario. January 2018.  Nieuwsbrief januari 2018. https://www.vlario.be/site/files/vlario-nieuwsbrief-januari-2018.pdf
  7. Applied Market Information. https://www.ami.international/cons/multiclient
  8. S&P Consult GmbH, September 2016. European study of the performance of various pipe systems, respectively pipe materials for municipal sewage systems under special consideration of ecological range of effects during the service life. https://static1.squarespace.com/static/54e49e84e4b062d077116c87/t/55378784e4b0e5cb0abd6800/1429702532474/CivilsSMPsummary.pdf
  9. Kurio. Bevraging bij Belgische aannemers. www.kurio.be 
  10. Teppfa. March 2014. Sewer Installation Time – Plastics versus concrete. https://www.youtube.com/watch?v=Z1Wf5pFOdGg


Terug