Kunststof leidingen leveren rioolbeheerders enorme besparingen op

12-11-2018

DYKA roept rioolbeheerders op meer gebruik te maken van kunststof leidingen. Een overstap van starre materialen als beton en gres naar kunststof, levert een enorme besparing op. Aquafin lichtte onlangs een onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) toe. Daaruit blijkt dat rioolbeheerders 2,7 miljard extra investeringen nodig hebben om tegen 2027 tot een waterkwaliteit te komen die beantwoordt aan de Europese eisen. Geld dat er momenteel niet is.

Vanuit historisch perspectief blijven rioolbeheerders vaak materialen als beton en gres gebruiken. In het verleden werd vaak voor die materialen gekozen omdat ze zwaar zijn en dus stevig lijken. Die traditionele keuze is echter niet rationeel, zoals blijkt uit enkele opvallende cijfers.

kunststof riolering

  • Door het gewicht en dus de hanteerbaarheid van kunststof leidingen, is de aanleg daarvan goedkoper dan de aanleg van beton en gres. Een gres leiding aanleggen, is zelfs 50% duurder dan een kunststof leiding. Dit door de materiaalkost en de installatieduur.
  • De aanleg van kunststof leidingen gebeurt volgens TEPPFA tot 30% sneller dan de aanleg van starre buizen.  Een vergelijkend filmpje laat mooi het verschil zien.
  • Kunststof leidingen hebben tot 85 % minder defecten dan starre materialen. Defecten zijn vaak erg kostelijk om te herstellen. Straten moeten opengebroken worden, zwaar materiaal moet ter plaatse komen,… Al deze kosten worden uiteindelijk doorgerekend aan de gebruikers. U en ik. Het is geld dat niet gebruikt kan worden voor bijkomende investeringen
  • In Vlaanderen bedraagt hooguit 10% van het gebruikte materiaal kunststof. In de ons omringende landen loopt dat op tot 75% en soms zelfs 90%. Er is dus een enorm besparingspotentieel bij rioolbeheerders. Ook de waterfactuur van consumenten kan hier enorm door beïnvloed worden.
  • Kunststof rioolleidingen gaan minimum 100 jaar mee en zijn dus enorm betrouwbaar.

Traditioneel is niet rationeel

DYKA roept overheden en rioolbeheerders dan ook op om rationeler om te springen met de beschikbare budgetten. Dit om de Europese normen te halen, de betrouwbaarheid van het rioolnetwerk te verhogen en de waterfactuur voor consumenten binnen de perken te houden. Een keuze voor kunststof is een rationele keuze. Een keuze die in het buitenland al gemaakt is en waar Vlaanderen nog een enorm besparingspotentieel heeft.

Meer informatie:

De originele post van Aquafin

Meer informatie over de VMM-studie

Een vergelijkend filmpje over de installatieduur van kunststof en betonnen rioleringen


Terug