Nieuwe generatie inspectieputten bespaart installateurs hopen tijd

In het voorjaar werd een openbare aanbesteding uitgeschreven met als doel het uitbreiden van het bestaande woonzorgcentrum Den Akker in Sint-Truiden met een nieuwbouw voor 55 bewoners en 15 personen dagverzorging. De totale kostprijs van het project bedraagt 8,7 miljoen euro. De opdracht werd binnengehaald door bouwbedrijf Houben dat op zijn beurt onderneming Geussens K. inschakelde voor de aanleg van de buitenriolering.

Voor Marc Liefsoens, zaakvoerder bij AO Geussens K. BVBA, was het de eerste keer dat hij aan de slag ging met de Axedo inspectieputten. "Op deze site moesten we inspectieputten installeren op verschillende dieptes en dus was het voor ons zeer interessant om te werken met hanteerbare materialen" aldus Marc Liefsoens.

Alternatief voor traditionele betonputten

Binnen het aanbod riolering biedt DYKA een gamma inspectieputten aan voor de inzameling van het afvalwater. Voor rioleringsstelsels die geen toegang voor personen vereisen, raadt DYKA de Axedo 600 inspectieputten aan. De AXEDO 600 putten zijn een alternatieve oplossing voor de traditionele inspectieputten. Ze kunnen worden geïnstalleerd met een maximale installatiediepte van 6 meter en kunnen geplaatst worden zonder kraan. Iets wat bij betonputten niet het geval is.

Aanpasbaar ophoogstuk

Putlichamen moeten steeds perfect waterpas staan, zodat de buis waarmee naar de oppervlakte wordt gegaan, eveneens loodrecht omhoog gaat. "Bij betonputten of bolvormige putten is dat soms een heel gedoe maar als dit kunststof putlichaam niet volledig pas staat, hef je het even op en pas je de ondergrond aan zodat je constructie waterpas komt te staan", zegt Marc Liefsoens.

Manipuleerbaarheid en verwerkbaarheid zijn voor aannemers grote voordelen. Wanneer je bij een betonput een bijkomend gat moet voorzien, moet je al snel opnieuw een betonboorder laten aanrukken. Bij kunststof putten kan je met eigen materiaal en mensen aanpassingen doen op de werf. Er kunnen zelf nieuwe aansluitingen voorzien worden die - uiteraard zeer belangrijk - perfect waterdicht te krijgen zijn.

Aannemers van rioleringsleidingen zijn bijna altijd operationeel in de ruwbouwfase. Soms is het dan ook na de uitvoering van alle werken noodzakelijk om een putdeksel te verhogen of te verlagen. Met het aanpasbare ophoogstuk van AXEDO kan dat probleemloos gebeuren en is het mogelijk om tot op de millimeter juist te werken.

Veelbelovende toekomst voor AXEDO putten

"Vroeger werd vaak geopteerd voor betonputten van 1.000 mm diameter doorheen het ganse stelsel", aldus Jaak Leurs, accountmanager civiel en infrastructuur bij DYKA. "Toen was er vaak nog geen scheiding tussen vuilwater en hemelwater. Dat is nu wel anders. We worden geconfronteerd met extra inspectieputten met hoge eisen in de aggressieve DWA-toepassing. Bovendien onstaat er steeds vaker ruimtetekort waarbij een kleinere, lichtere, meer flexibele oplossing zoals AXEDO erg wenselijk is. Daarbij is het met de huidige inspectie- en reinigingsmogelijkheden niet langer noodzakelijk dat mensen effectief in de putten kunnen afdalen. Dat is gevaarlijk werk!"