Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Akoestische criteria voor woongebouwen

De norm NBN S 01-400-1 legt in België vast in welke mate binnendringend geluid in gebouwen onderdrukt moet worden. Daarbij wordt niet alleen de manier van bouwen onder de aandacht gebracht, maar ook technische installaties zoals afvoer van water.

De norm onderscheidt twee niveau’s wat betreft woningbouw. Een niveau van normaal comfort en één van verhoogd comfort. Zo mag een WC bij normaal comfort tijdens het doorspoelen maximaal 65 decibel veroorzaken. Voor verhoogd comfort is dat 60 decibel. Ook zijn normen voor het onderdrukken van lawaai voorzien.

Openbare gebouwen

Ook voor schoolgebouwen zijn normen opgelegd. Zo mag in de meeste lokalen van een school het installatielawaai (denk maar aan leidingsystemen) de 35 decibel niet overstijgen. Verder zijn er richtlijnen voor onder meer hospitalen en de inrichting van technische installaties. Een helder document van de dienst Leefmilieu van de stad Brussel geeft een mooi overzicht van alle eisen. U vindt het document hier. In het document raadt de dienst Leefmilieu aan afvoermateriaal te gebruiken met verzwaarde wanden, geïsoleerde beugels en speciaal ontworpen koppelstukken. Dat is exact het materiaal dat DykaSono aan zijn klanten levert.