Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

DykaSono: bewezen stil

Beheersing van geluid vraagt om een integrale aanpak. Zowel op het vlak van materiaalkeuze, posities van de leidingen of de plaatsing van de schacht. Al deze onderdelen hebben invloed op het geluid van de sanitaire installatie. Maar welke invloed? En hoeveel geluid? Dan luidt het antwoord: meten = weten.

Basisprincipes van geluid

Hoe goed een leidingloop van een rioleringsysteem ook wordt gekozen, er zal atlijd geluid ontstaan. Er zijn diverse soorten geluid zoals luchtgeluid en contactgeluid. In rioleringsystemen treedt zowel lucht- als contactgeluid op. De buiswand van de afvoerleiding wordt door stroming (contactgeluid) en valgeluiden (luchtgeluid) in trilling gebracht. Deze trillingen worden door de beugels doorgegeven aan de installatiewand. Hiermee kan binnenriolering bijdragen aan geluidsoverlast. Dit wordt door bewoners als zeer storend ervaren en daarom biedt DykaSono dé uitkomst voor een stille installatie.

Het complete systeem van DykaSono

Hoe werkt DykaSono? De verschillende onderdelen van het systeem dragen allemaal bij aan beheersing van geluid. Om luchtgeluid te dempen is massa nodig. Daarom zijn de buizen van DykaSono extra verzwaard. Het contactgeluid kan ontstaan doordat onderdelen met elkaar in contact staan gaan meetrillen. De verbinding van het rioleringstelsel aan de installatiewand vormt een mogelijke bron van geluid. Daarom hebben de speciale DykaSono bevestigingsbeugels een rubberinlage die het contactgeluid minimaliseert. Om te ontdekken welk installatiegeluid er ontstaat is er het computermodel SoundSpotSim. Met dit model maken we een simulatie van de complete afvoerinstallatie: plaatsing, positie en materiaal. Vervolgens ziet u de invloed daarvan op geluidsvorming. Op basis van mogelijke parameters helpt het programma de juiste keuzes te maken voor het beste stille resultaat. Onderstaande afbeelding toont de verschillen tussen standaard PVC en het geluidsarme DykaSono, u ziet gelijk het duidelijke verschil.

Contact

Heeft u een project waar hoge eisen worden gesteld aan geluid, zoals een appartementencomplex of hotel? De DYKA Studiedienst ondersteunt u graag met advies over mogelijk installatiegeluid. Neem contact met ons op via: studiedienst@dyka.be