Principe en werking UV-systeem hemelwaterafvoer

Bewezen voordelen van DYKA’s UV-systeem

Regenwater dat op grotere dakoppervlakken valt kan met DYKA’s UV systeem Vacurain, snel worden afgevoerd. Dit komt omdat de kleinere leidingdiameters zich sneller vullen en in combinatie met de valhoogte en zwaartekracht levert dit een vacuümsysteem op. Het regenwater wordt dan als het ware van het dak gezogen.

Vacurain is een variabel systeem

Bij normale regenval functioneert het Vacurain systeem als een normaal, vrijverval systeem. Zodra de drijfhoogte op het dak 3 centimeter bedraagt, verhinderen de speciaal ontworpen daktrechters dat er lucht wordt aangezogen in het systeem. Daardoor lopen de verzamel- en standleiding langzaam vol water. Zodra de leiding helemaal met water gevuld is, manifesteert het vacuüm effect zich. Het vallend water in de standleiding zuigt het water op het dak mee. Zodra de hoeveelheid regen mindert en het water op het dak tot onder de drijfhoogte van 3 centimeter zakt, kan er weer lucht in het systeem en verandert het systeem opnieuw in een vrijverval systeem. Zo levert DYKA met Vacurain een betrouwbare oplossing voor steeds frequenter wordende, intensieve stortbuien.