Samenwerking DYKA en Nyloplast leidt tot innovatieve infiltratieoplossing

Bas Van de Kreeke nodigde DYKA uit om na te denken over een infiltratieconcept dat lokale, verticale infiltratie mogelijk kon maken op die plaatsen waar nu traditionele gietijzer kolken waren ingebouwd. DYKA stelde voor hier zusterfirma Nyloplast bij te betrekken gezien hun specialisatie in PVC straatkolken, en na een aantal gezamenlijke sessies waar onder andere ook ingenieursbureau Royal Haskoning DHV bij betrokken werd, werd binnen een tijdsbestek van nauwelijks 3 maand een uitgekiend en maatklaar ontwerp voorgelegd. Dit laatste kreeg snel goedkeuring van de opdrachtgever, en DYKA zag zich bekroond met een leveringsopdracht voor 400 stuks.

Het systeem werd inmiddels V-Flow Drainsystem gedoopt en kan toegepast worden als onderdeel van een nieuw of van een bestaand afwateringssysteem. Het is een duurzaam systeem omdat het regenwater ter plaatse in de ondergrond infiltreert. V-Flow kan gebruikt worden om op een eenvoudige en kostengunstige manier een volledige afkoppeling van het regenwater te bereiken en om een oplossing te bieden voor lokale wateroverlast. Er zijn tevens standaard rekenbladen ontwikkeld om, uitgaande van het grondonderzoek, het aantal kolken en de lengte van de infiltratiepaal te bepalen.

Bij integratie in een bestaande situatie zijn er veel voordelen. Waar zich nu een straatkolk bevindt, staat na uitvoering een kolk met infiltratiepaal. Het straatbeeld blijft onveranderd, en er is minimale overlast voor omwonenden en gebruikers van de openbare ruimte. Het ombouwen van een straatkolk naar V-Flow wordt lokaal en per kolk uitgevoerd, dus efficiënt en met minder hinder. Daarbij is slechts een mobiele kraan en een vrachtwagen betrokken. Op het einde van de werkdag is alles opgeruimd. Naar onderhoud toe hoeven enkel de kolken te worden gereinigd, er zijn immers geen inspectieputten en rioleringsbuizen die de kolken verbinden. Dit levert een aanzienlijke besparing op het onderhoud. Bovendien is V-Flow perfect inspecteerbaar, ook in de diepte, via een specifieke voorziening. V-Flow biedt dus lagere kosten, en dit zowel bij aanleg als nadien in onderhoud.

"Het product speelt in op de noden van de markt, omdat het licht is, erg stevig en makkelijk geplaatst kan worden", zegt Hans Verhoeven. Ook Herman Reniers, commercieel directeur bij DYKA laat zich positief uit over het product: "Wie het gezien heeft, is heel enthousiast. Het potentieel is enorm. Zo kunnen er bijvoorbeeld problemen van wateroverlast makkelijk mee opgelost worden."