VLARIO

VLARIO is het overlegplatform en kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen. VLARIO ondersteunt alle actoren in hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater. Jaarlijks worden tal van opleidingen en studiedagen georganiseerd omtrent riolering en hemelwater. Bezoek voor meer info de website van Vlario op www.vlario.be