Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Regenwater reguleren

Door regenwater te reguleren kun je de pieken en dalen in het aanbod ervan compenseren. Extreme neerslag kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat water uit de riolering terugloopt naar het infiltratiesysteem of dat het infiltratiesysteem overstroomt. Met de juiste maatregelen is dit te voorkomen.

Neem contact op

Reguleren met behulp van een terugslagklep

Een terugslagklep plaats je in de afvoerleiding. Deze zorgt ervoor dat het vuilwater wel weg kan stromen, maar niet terug. Bij extreme neerslag en volle rioolstelsels voorkomt het dat vuilwater terugstroomt in een gebouw of infiltratiesysteem. De terugslagklep zorgt voor een hermetische afsluiting van de afvoerleiding. 

Het beheren van de waterbalans met debietregelaars

Met een debietregelaar bepaal je wanneer en hoeveel water er maximaal wordt geloosd naar de riolering of gracht. Het is mogelijk om een debietregelaar te combineren met een noodoverloop. Dit voorkomt dat bij extreme neerslag de buffervoorziening volloopt en overstroomt op het terrein. 

Bij een infiltratievoorziening is een debietregelaar niet nodig. Het regenwater moet dan immers in de bodem wegstromen. Een goed ontworpen en geplaatste overstort voorkomt ook hier overstroming bij extreme regenbuien.