Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Regenwater filteren

Filteren van regenwater zorgt voor het verwijderen van vuil.  Filters voorkomen verstoppingen en zorgen ervoor dat het eindproduct zuiver genoeg is voor verwerking of gebruik. Het resultaat? Extra schoon regenwater dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld het doorspoelen van het toilet of in een infiltratiesysteem of krattenveld. De mate van filtering die nodig is hangt af van het gebruiksdoeleinde.

Neem contact op

Grove filtering: bladeren filteren uit de dakgoot en standleiding

Voor de eerste, grove filtering bieden we twee opties: 

  • Allereerst beschikken we over roosters voor bovenop de standleiding. Deze pakken vervuiling bij de bron aan en voorkomen dat bladeren in de standleiding en regenwaterafvoer terechtkomen. Ook een bladvanger voorkomt dat vervuiling in de dakgoot belandt. 

  • Het is ook mogelijk om een loofafscheider te plaatsen in de standleiding, boven het maaiveld. Deze haalt eenvoudig de bladeren en takken uit het systeem. Een loofafscheider is eenvoudig te plaatsen: zaag een stukje uit de standleiding en schuif de loofafscheider ertussen. De afscheider kan daarnaast ook gebruikt worden als beluchter en voorkomt op deze manier dat het afvoersysteem vacuüm trekt. 

Fijne filtering: het filteren van zand en fijne vervuiling

Met een zandvangput filter je het zand uit het water in de kolk. Dit is vooral ideaal wanneer er een infiltratiesysteem gekoppeld is aan de hemelwaterafvoer. De zandvangput wordt vaak gebruikt voor kleinere projecten, bijvoorbeeld rondom de woning. 

Bij grotere projecten of als lokale filtering bij de inzamelpunten geen optie is, kiest men voor een hoogdebiet circulaire centrale filterunit. De filter wordt dan in een inspectieput geplaatst en in zo gemakkelijk toegankelijk en te onderhouden. Het regenwater stroomt de inspectieput binnen. Bij een stijgend waterniveau stroomt het water van binnenuit door de filter naar de uitgang van de centrale filterunit. Door het grote filteroppervlak is de stroomweerstand minimaal en zal het regenwater het filterelement gemakkelijk en snel passeren.