Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Circulariteit

De eerste pijler van ons duurzaamheidsprogramma heeft betrekking op circulariteit. We willen voorkomen dat grondstoffen en materialen verloren gaan als afval en we willen emissies minimaliseren. 

Veel van onze bestaande producten helpen klanten, eindgebruikers en andere mensen al om duurzamer te worden. Tegelijk verankeren we duurzaamheid verder in onze activiteiten en processen. Hiervoor hebben we een duurzaamheidsprogramma opgesteld, bestaande uit drie pijlers.

De pijler Circulariteit omvat vier specifieke onderwerpen

Verantwoord waterbeheer

Het eerste onderwerp is verantwoord waterbeheer, dat gekoppeld is aan SDG  "Schoon water en sanitair". Onze producten dragen daar natuurlijk al aan bij, en binnen onze eigen organisatie is dit ook een belangrijke doelstelling: "Per ton geproduceerd product, willen we in 2026 20% minder drinkwater gebruiken.” Dit zal geleidelijk en op verschillende manieren gebeuren. Zo zullen we de mogelijkheden onderzoeken om, naast drinkwater en grondwater, meer regenwater te gebruiken voor sanitaire- of koelingsdoeleinden. 

Verkleinen van de CO2 voetafdruk

Het volgende onderwerp is het verkleinen van de CO2-voetafdruk, wat verband houdt met de SDG "Klimaatactie". Koolstofdioxide of CO2 speelt een cruciale rol bij de opwarming van de aarde. Wij zullen onze CO2-uitstoot in onze productieprocessen, met name in onze eigen transportmiddelen en in al ons energieverbruik, tegen 2030 met de helft verminderen per ton geproduceerd product. Daarom zullen we bijvoorbeeld energie-efficiëntere machines aanschaffen en overschakelen op koolstofarme transportmiddelen. Bovendien zullen we tegen 2025 alleen nog elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen gebruiken.

Materiaalefficiëntie

Het derde onderwerp binnen de pijler Circulariteit is materiaalefficiëntie, dat verband houdt met de SDG's "Duurzame steden en gemeenschappen" en "Verantwoorde consumptie en productie". We werken aan het verhogen van de gerecyclede inhoud in onze producten. Ons doel is om tegen 2025 het gebruik van recyclaten te verhogen met meer dan de helft.  
 
Ons concentreren op materiaalefficiëntie betekent ook naar de verpakking kijken. Wij streven ernaar kartonnen verpakkingen en HDPE-doppen te gebruiken die volledig van gerecycleerd materiaal zijn gemaakt. Initiatieven om dit doel tegen 2025 te bereiken, zijn lopende. 

Afvalbeheer

Het vierde en laatste onderwerp binnen de pijler van Circulariteit is afvalbeheer, dat onder dezelfde SDG’s valt als materiaalefficiëntie. Tegen 2026 willen wij onze productiegerelateerde afvalvolumes verminderen met 10% per ton geproduceerd product.

Heb je een vraag over ons duurzaamheidsprogramma?

We staan klaar om jouw vragen te beantwoorden.