Engineering & Consultancy afdeling ontwerpt biogasinstallatie

Biogas Bree is een bedrijf dat zich richt op het produceren van groene stroom door middel van biogas. Het bedrijf is opgericht door André Schelfhout en diens zoon Chris. André is tevens ook zaakvoerder van Schelfhout Graszoden, een graszodenkwekerij.

Na in 1992 de graszodenkwekerij opgericht te hebben, ging André Schelfhout ongeveer 3 jaar geleden op zoek naar een bijkomende activiteit in de para agrarische sector. Zijn passie voor duurzaam ondernemen dreef hem naar Biogas en leidde tot het idee om een biogasinstallatie te bouwen. Al snel werd duidelijk dat het geen eenvoudig project zou worden.

Een biogasinstallatie zoals degene die André Schelfhout wil oprichten werkt als volgt. In grote voorraadbakken worden maïs, hernieuwbare landbouwproducten, restproducten van de voedingsindustrie en drijfmest opgeslagen. Als gevolg van vergisting van dit organisch materiaal, ontstaat biogas. Dit biogas dat voornamelijk bestaat uit methaan en koolstofdioxide, wordt in grote ballonnen opgevangen en gezuiverd van water en zwavel. Met dit biogas worden motoren aangedreven die zowel warmte als elektriciteit produceren. De warmte wordt gebruikt om het restproduct, ook wel digustaat genoemd, te drogen. Het gedroogde restproduct is een perfecte meststof. De door de motoren opgewekte elektriciteit gaat naar het elektriciteitsnet.

DYKA afdeling Engineering & Consultancy ontwerpt Biogasinstallatie

Gezien de omvang en complexiteit van het project nam André Schelfhout contact op met Jaak Leurs, accountmanager civiel en infrastructuur bij DYKA. Samen met Engineering & Consultancy dienst van DYKA werd er gekeken naar de randvoorwaarden en alle verdere in- en outs voor het rioleringsconcept.

Al snel werd duidelijk dat het geen eenvoudig project zou worden. Er diende een speciaal putje ontworpen te worden voor de plaatsing onder de maïsopslagplaats. De constructie in dit putje laat toe om de maïssappen af te voeren naar de biogasinstallatie of om het regenwater naar de hoofdafvoerleiding te sturen wanneer er geen maïs gestockeerd wordt.

De dienst Engineering & Consultancy ontwierp ook een systeem voor buffering en infiltratie van de regenwater-afvoer met een aangepaste dimensionering, ook de helling van de leidingen werd hierin nauwgezet gedetailleerd. Verder werden er in het project behoorlijk veel drukleidingen en kabeldoorvoerleidingen geplaatst.

Expertise en gedreven medewerkers maken het verschil

Jaak Leurs bezocht de klant verschillende malen ter plekke op de werfplaats om samen de mogelijke opties te bespreken, waarna de uitwerking van de plannen tot stand gebracht kon worden door ons ervaren team binnen de afdeling Engineering & Consultancy.

“Ik ben ervan overtuigd dat we dankzij de expertise en opvolging van het project door zowel de Account Manager als de ervaren medewerkers binnen de afdeling Engineering & Consultancy een optimale en duurzame installatie hebben kunnen realiseren”, aldus André Schelfhout.